خانه » بایگانی برچسب : 4-ده راهنمایی برای هم ترازی و تقارن بدن که لازم است معلمین یوگا از آن استفاده نکنند

بایگانی برچسب : 4-ده راهنمایی برای هم ترازی و تقارن بدن که لازم است معلمین یوگا از آن استفاده نکنند

۴-ده راهنمایی برای هم ترازی و تقارن بدن که لازم است معلمین یوگا از آن استفاده نکنند

۸٫”شانه را پشت مچ دست ، ببرید” ( در واسیشتآسانا یا خط کش از پهلو ) . به عنوان مربی یوگا ، در یک آسانای معین برای تعیین هم راستا بودن بدن ، اغلب نگاه می کنیم که آیا مفاصل شاگرد در یک راستا قرار گرفته یا نه ( زانو روی مچ پا ، شانه روی مچ دست ، غیره ) . پس چرا هم راستا بودن شانه و مچ دست در وضعیت خط کش کمتر مد نظر است ؟ بعضی از متداول ترین عدم تقارن ها در این وضعیت شامل فرو افتادن مفصل شانه و آویزان شدن مفصل ران است ، ولی اگر طوری وضعیت را انجام دهیم که انتهای مچ دست اندکی جلوتر از شانه باشد ، بسیار آسان تر می توان از زمین به سمت بالا بدن را بلند کرد. این کار به شما امکان می دهد ، مفصل ران را بالاتر بیاورید و فروافتادگی روی شانه کمتر اتفاق افتد . قرار دادن “مچ در جلوی شانه” برای رفتن در وضعیت ، احتمالاً آسان تر است ، اگر از وضعیت سگ سر پایین ( که مخالف وضعیت خط کش است ) وارد آن شوید – امتیازش این است که! –مفصل ران شما از قبل برای وضعیت سگ ... ادامه مطلب »