خانه » محصولات » معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتاب

به وقت مطالعه

کتاب پرانایاما (انرژی حیاتی در یوگا) کتاب یوگا برای تیپ های آیورودایی کتاب یوگا و آیورودا  کتاب تکنولوژی عشق کتاب روش طراحی کلاس یوگا جهت تهیه کتاب  های مورد نظر با شماره های زیر تماس بگیرید ۳۳۳۲۰۶۳۰ ۳۳۲۰۵۸۸۵ ارسال به سراسر کشور  ادامه مطلب »

مجله دانش یوگا شماره ۱۰۰

یوگا برای افراد درون گرا عالی است ازطریق یوگا شما روح های خویشاوند خودرا می یابید. افراد درون گرا عموما در جامعه برچسب تنها بودن می خورند. اما این لزوما صحیح نیست .افراد درون گرا هم مانندافراد برونگرا به دوستانی نیاز دارند. برای افراد درون گرا، فقط تعاملات اجتمایی اجباری مشکل است. یوگا محیط بسیار بدون استرس و فشاری راایجاد میکند تا درآن بتوانید بادیگران ارتباط برقرار کنید. منبع:مجله دانش یوگا شماره ۱۰۰       آکادمی یوگا مازندران    ادامه مطلب »

کتاب تکنولوژِی عشق

عنوان این کتاب تکنولوژی عشق است. زندگی ارمغان خداوند به انسان و چگونه زیستن هدیه شما به خداوند است. زندگی شما میتواند تفسیر جدیدی از قصه کهنه عشق باشد . هدیه ما برای شما ارائه تکنیک ها و روش هایی است که عشق را در رابطه شما با همسر و فرزندتان به ارمغان می آورد. شما میتوانید با بهره گیری از این تکنیک ها بدون مصرف دارو و بدون انگ بیماری به افراد با دیدی سیستمیک ریشه مشکلات خودرا در یابید. آکادمی یوگا مازندران ادامه مطلب »

کتاب هنر وانهادگی ( یوگانیدرا )

هنر وانهادگی ( یوگانیدرا ) نویسنده : سوامی ساتیاناندا نوشته و برگردان : جلال موسوی نسب آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب اسرار تنفس ( سوارا یوگا )

اسرار تنفس ( سوارا یوگا ) نویسنده : سوامی موکتی بودهاناندا مترجم : جلال موسوی نسب انتشارات فراوان آکادمی یوگا مازندران   http://www.yogaacademy.ir/   ادامه مطلب »

کتاب یوگا و ام اس

یوگا و ام اس نویسنده : تیموتی مک کال مترجم : افسانه اسکندری انتشارات پیروزان دانش با همکاری آکادمی یوگا آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب یوگا برای همه

یوگا برای همه نویسنده : الیسایو نگارو مترجم : مریم ساریخانی انتشارات اردیبهشت آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب یوگا درمان مکمل در اختلالات آسم و برونشیت

یوگا درمان مکمل در اختلالات آسم و برونشیت نویسندگان : هنسا جیادوا یوگندرا و آرما آی تی دی سی مترجم : دکتر انسیه بابائی انتشارت نادعلی آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب یوگا در زندگی امروز

یوگا در زندگی امروز نویسنده: سیندی لی مترجم: حمید بلندسران انتشارات پیروزان – آکادمی یوگا آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب یوگا در ۲۸ روز

یوگا در ۲۸ روز نویسنده : ریچارد هیتلمن مترجم : حسین نجاتی انتشارات بیکران آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب آموزش یوگا مصور گام به گام

آموزش یوگا مصور گام به گام روشی نوین و علمی در آموزش عملی یوگا تالیف و ترجمه : دکتر پیام رحیمی فر – مهندس پیام طحانی – مهندس مشهود محمدی – مهندس احمد هنرور انتشارات سمیر آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/     ادامه مطلب »

کتاب آنچه یک معلم یوگا باید بداند

آنچه یک معلم یوگا باید بداند راهنمای بیداری معنوی پژوهش و ترجمه سید عبدالحمید موحدی نائینی انتشارات بهجت آکادمی یوگا مازندران   http://www.yogaacademy.ir/   ادامه مطلب »

کتاب یوگا برای خود درمانی

یوگا برای خود درمانی نویسنده : نیس چالا جوی دوی ترجمه : شهره عبداللهی ( قراچه داغی) انتشارات اسرار دانش آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب یوگا برای کودکان

یوگا برای کودکان نویسنده : هلن پور پرهارت ترجمه : لیلا ستارزاده – حسن پور رضی – سید حجت زمانی ثانی انتشارات ورزش آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

کتاب نقش ورزش یوگا در درمان بیماری ها

 نقش ورزش یوگا در درمان بیماری ها نویسنده : پولگداسینهات مترجم : مریم ملکوتی انتشارات بوستان آکادمی یوگا مازندران   http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »