خانه » بایگانی برچسب : Manibandha Naman

بایگانی برچسب : Manibandha Naman

تمرینات عملی روزانه پاوان موکت آسانا

لطفا تمرینات این بخش را پس از چندین جلسه حضور مستمر در کلاس و یادگیری عملی آن بطور دقیق و با مطالعه بخش اول توضیحات مربوط به پاوان موکت آسانا و با آگاهی کامل , دست کم یکبار در هر قسمت یا باند به طور کامل و به ترتیبی که ارائه شده و به تعدادی که می توانید ( تعداد را در اندامهای قرینه مساوی انتخاب کنید ) انجام دهید . سه نکته مهم در انجام تمرینات پاوان موکت آسانا دخیل اند. تمرینات را آهسته , همراه با تنفس ( دم و بازدم ) و با شمارش انجام دهید . بهتر است برای انجام تمرینات ,  یک زمان ثابت در روز , در محلی آرام و کم نور بدون موزیک انتخاب کنید .زمان رهایی بعد از هر حرکت مهم است . این زمان هم اندازه با زمان حرکت تا دو برابر آن است . حرکات روزانه برای اینکه تمام وایوها را تحت تاثیر قرار دهند عمدتا به دو گروه باند شانه ها ( مچ , آرنج و بازو ) و باند لگن ( مچ پا , زانو و ران ) تقسیم میشود. ۱ – حرکت انگشتان پا ( خم و راست کردن ) :  Padanguli Naman       همراه ... ادامه مطلب »