خانه » بایگانی برچسب : فیزیولوژی یا آناتومی

بایگانی برچسب : فیزیولوژی یا آناتومی

اثر پاوان موکت آسانا بر ماهیچه ها

دو رفلکس مهم ماهیچه ها به تحریکات اول : کشش و  دوم : طویل شدن است . در رفلکس کشش گیرنده های دوکی شکلی در عضلات وجود دارند که به تغییر طول ماهیچه حساس اند و پاسخ آنها به این محرک برگرداندن ماهیچه یا کنترل طول ماهیچه است. بنابراین با ایجاد انقباضی در ماهیچه اثر کشش را خنثی می کنند. در واکنش طویل شدن گیرنده هایی به نام تاندونهای گلژی در تاندون است که پاسخ آنها به اثر محرک ایجاد رهایی ( به جای انقباض ) در عضله است و از پارگی ماهیچه یعنی جدایی تاندونها از محل اتصالشان به استخوان جلوگیری میکند. بنابراین کشش مرتبه ای از انقباض ایجاد کرده و یک عمل اکتیو است.در حالیکه طویل شدن واکنشی غیر فعال می باشد. تون ماهیچه یا حالت طبیعی ماهیچه حالتی است بین رخوتی که ناشی از عدم هرگونه انقباضی است , و فلجی عضله در حالی که بالاترین مرتبه تحریک و حداکثر انقباض در عضله ایجاد شده است. در یک تحریک تعادل و همکاری بین سیستم اعصاب , راههای عصبی و همچنین گروههای مختلفی از عضلات به طور ناآگاهانه وجود دارد تا ما را در یک موقعیت مطمپن قرار دهد , حتی موقع استراحت و خواب. مثلا در راستای ... ادامه مطلب »