خانه » بایگانی برچسب : سیستم عصبی سمپاتیک و پراسمپاتیک

بایگانی برچسب : سیستم عصبی سمپاتیک و پراسمپاتیک

تمرینات یوگا برای ذهن های پریشان

ما در جهانی اشباع از تصاویر ذهنی درحالیکه محرک های بصری ما را احاطه کرده اند ، زندگی می کنیم . به همین دلیل ، داشتن ذهنی عاری از سردرگمی در این شرایط بسیار بعید به نظر می رسد.عوامل زیادی برای منحرف کردن ذهن و کاهش تمرکزما بر موضوعات مختلف در دنیای امروز وجود دارد که بعنوان یکی از مشکلات زندگی ما شناخته می شوند. عواملی مانند تمایل به پریشانی، فکر و خیال روزانه ،غرق شدن در توهمات،فکر به آینده و غوطه ور شدن در خاطرات شیرین گذشته به این مساله به این مشکل می افزایند.هرچند در وهله اول این موضوع خطرناک به نظر نمی رسد اما در واقع دارای معایب بسیاری است چراکه این اغتشاش ذهنی می تواند باعث جدایی ذهن و بدن شده و فرد لحظه حال را از دست بدهد . یوگا این مشکل را می شناسد و بسیاری از تکنیکها و تمرینهای روان تنی یوگا توانایی کمک به فرد برای تمرکز بخشی و رشد ذهن پرورش یافته را ممکن می سازد و فرد را به اتحاد میان جسم و درون واقعی خود قادر خواهد ساخت . تکنیکهای یوگا دارای سه بخش هستند :آسانا(تمرینات جسمی)،پرانایاما(تکنیک های تنفسی) و دریشتی ( تمرینات تمرکزی). این تکنیکها به فرد کمک ... ادامه مطلب »