خانه » بایگانی برچسب : سخن بزرگان

بایگانی برچسب : سخن بزرگان

شاهکار بودن از نظر ابوسعید ابوالخیر

به ابوسعید ابوالخیر،گفتند : فلانی قادر است پرواز کند، گفت:این که مهم نیست، مگس هم میپرد. گفتند:فلانی را چه میگویی..؟؟روی آب راه میرود..!! گفت:اهمیتی ندارد،تکه ای چوب نیز همین کار را میکند. گفتتند: پس از نظر تو شاهکار چیست..؟؟ گفت:این که در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زَخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی٬دلی نشکنی٬از اعتماد کسی سوءاستفاده نکنی وکسی را از خود ناراحت نکنی. با مردم متواضع باشی ، این شاهکار است…!!! آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »

اندرزهای شکسپیر برای لذت از زندگی

William Shakespeare Said : ویلیام شکسپیر گفت : I always feel happy, you know why? من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ Because I don’t expect anything from anyone برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم Expectations always hurt … انتظارات همیشه صدمه زننده هستند … Life is short … زندگی کوتاه است … So love your life … پس به زندگی ات عشق بورز … Be happy خوشحال باش And keep smiling و لبخند بزن Just Live for yourself and .. فقط برای خودت زندگی کن و … Befor you speak ؛ Listen قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن Befor you write ؛ Think قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن Befor you spend ؛ Earn قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش Befor you pray ؛ Forgive قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش Befor you hurt ؛ Feel قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن Befor you hate ؛ Love قبل از تنفر ؛ عشق بورز That’s Life … زندگی این است … Feel it, Live it & Enjoy it احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر باز نشر : آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/   ادامه مطلب »

هفت جا ، نفس خویش را حقیر دیدم

هفت جا ، نفس خویش را حقیر دیدم نخست : آنکه به پستی تن میداد تا بلندی یابد دوم : آنکه در برابر از پاافتادگان ، میپرید سوم : آنکه میان آسانی و دشوار مختار شد و آسان را برگزید چهارم : آنکه گناهی مرتکب شد و با یادآوری اینکه دیگران نیز همچون او دست به گناه میزنند ، خود را دلداری داد پنجم : آنکه از ناچاری ، تحمیل شده‌ای را پذیرفت و شکیبایی‌اش را ناشی از توانایی دانست ششم : آنکه زشتی چهره‌ای را نکوهش کرد ، حال آن که یکی از نقاب‌های خودش بود هفتم : آنکه آوای ثنا سرداد و آن را فضیلت پنداشت. جبران خلیل جبران (آن چه هستی هدیه خداوند به توست و آن چه می شوی هدیه تو به خداوند…) باز نشر : آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir ادامه مطلب »

۷نصیحت مولانا شاعر بزرگ پارسی

۱- گشاده دست باش , جاری باش ,کمک کن چون رود ۲ – با شفقت و مهربان باش چون خورشید ۳ – اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان چون شب ۴ – به هنگام عصبانیت خاموش باش چون مرگ ۵ – متواضع باش و کبر نداشته باش چون خاک ۶ – بخشش و عفو داشته باش چون دریا ۷ – اگر می خواهی دیگران خوب باشند , تو خوب باش چون آیینه گرداورنده : آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir ادامه مطلب »