خانه » بایگانی برچسب : داستان اموزنده زود قضاوت نکردن

بایگانی برچسب : داستان اموزنده زود قضاوت نکردن

مواظب قضاوت هایمان باشیم…

مجلس میهمانی بود… پیرمرد از جایش برخاست تا به بیرون برود… اما وقتی که بلند شد، عصای خویش را برعکس بر زمین نهاد… و چون عصا بر زمین بود، تعادل کامل نداشت… دیگران فکر کردند که او چون پیر شده، دیگر حواس خویش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را بر عکس بر زمین نهاده… به همین خاطر صاحبخانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود، به وی گفت: پس چرا عصایت را برعکس گرفته ایی ؟! پیرمرد آرام متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است ! می خواهم فرش خانه تان خاکی نشود… مواظب قضاوت هایمان باشیم… گرداورنده : آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir ادامه مطلب »