خانه » بایگانی برچسب : یوگای پاتانجلی

بایگانی برچسب : یوگای پاتانجلی

ریشه تمام بیماری ها

دکتر شادرا، ایندور به قول چاراک، تمام بیماری ها ریشه در ضعف فکری بشر دارند و در سخنان پاتانجلی ، یوگا مهار تمایلات ناپایدار ذهن است. یوگا یعنی رها ساختن تمایلات برونگرای ذهن از امور مادی ، درونگرا کردن آنها و یکی کردنشان با زمینه اولیه ذهن. سراسر گیتی (طبیعت) حاصل ۳ حالت ذهنی است : ساتوا ، راجاس و تاماس . بنا بر آیورودا ، راجاس و تاماس ریشه تمام بیماری های ذهنی هستند و شهوت ، خشم ، حرص ، وسوسه ، حسادت ، ترس ، نگرانی بیش از حد و ضعف ذهنی را موجب می شوند . این ضعف ها در تفکر انسانی قطعا ریشه بیماری های ذهنی هستند. تمامی خواسته های نفسانی ناشی از اشکال در تفکر هستند. اولین و مهم ترین وظیفه ی هر کس اجتناب از آنها ،برای دستیابی به سلامت ذهنی است . بهترین روش برای رهائی از امیال و هوس ها محدود سازی نیازهای زندگی، به ویژه وسایل راحتی مفرط ، تجملات و دارایی هاست . فردی که پیوسته به امور دنیوی می پردازد، به آنها وابسته می شود. خواسته های نفسانی از این وابستگی سرچشمه می گیرند. از کم ترین خواسته برآورده نشده خشم بر می خیزد و از خشم شیدایی ... ادامه مطلب »