خانه » بایگانی برچسب : هومان آسانا

بایگانی برچسب : هومان آسانا

۱-هانومان آسانا

به قول شاعر ، ویلیام بلیک ، شما می توانید دنیا را در یک دانه شن ببینید . با این رویکرد ، می توانید با مطالعه ی دقیق یکی از آسانا ها ، در مورد همه ی آنها چیزهای بسیاری بدانید . در این مقاله ، بر هانومان آسانا یا باز شدن از جلو تمرکز می شود . من از این وضعیت در کارگاه ها استفاده می کنم تا از طریق ان فاکتورهایی مانند تحلیل وضعیت ، عضلات زوج آگونیست / آنتاگونیست ( و سینرژی های آنها ) ، منحنی بازتاب فیزیولوژیکی و کشش بیومکانیکی را توضیح دهم . ابتدا ، نگاهی به یک واحد عضله ـ تاندون بیندازیم تا ببینیم چه قسمتی از آن در وضعیت یوگا طویل می شود . واحد عضله-تاندون ( MTU:Muscle-tendon unit ) از چند عنصر تشکیل شده است و شامل ساختار قابل انقباض ( سارکومرها ) و فاسیا هستند که فیبرهای عضلانی و تاندون ها را احاطه کرده است . اگرچه اغلب ، در مقالات علوم کشش این عناصر ، به طور جداگانه بررسی می شوند ، اما در واقعیت ، به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل هستند . همه ی این عناصر در انقباض و کشش عضلانی مشارکت دارند . بعلاوه ، ... ادامه مطلب »