خانه » بایگانی برچسب : هدف یوگای احیا کننده

بایگانی برچسب : هدف یوگای احیا کننده

هدف یوگای احیا کننده

تمام تمرینات یوگا علاوه بر ایجاد آگاهی ذهنی ، تضمین جامع سلامتی و بهبود شرایط فیزیکی را نیز فراهم می کنند، اما یک نوع از این تمرینها به ویژه در از بین بردن فرسودگی، خستگی و کوفتگی موثر می باشد. یوگا احیا کننده با بسیاری از حرکات فیزیکی دیگر متفاوت است و در آن از گستره ی متنوعی از وسایل کمکی یوگا، که همگی برای کم کردن مصدومیت، آسان کردن وآرامش بخش کردن آساناها طراحی شده اند، استفاده می شوند. این یوگای رهایی است، رهایی بدن ، ذهن و نهایتا رهایی روح. بعضی اوقات به نظر می رسد زندگی به جای اینکه برای ما کار کند، بر علیه ماست و این مبارزه منجر به ایجاد شدن استرس، خستگی، حتی سطح پایین پایداری و ثبات قدم و خشم پنهان درما می شود. این زمزمه ی دائمی منفی اگر اقدامی برای حلش صورت نگیرد ، بزرگ و بزرگ تر می شود و عاقبت منجر به تخلیه سطوح انرژی میشود . کلاسهای یوگا احیا کننده بر قابل دسترس بودن برای گروه مبتدیان که می خواهند از اول شروع کنند ، تمرکز دارد. کل سیکل آساناها ممکن است شامل چند حرکت به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه باشد ، اما چون از وسایل کمکی ... ادامه مطلب »