خانه » بایگانی برچسب : نمره انسانیت

بایگانی برچسب : نمره انسانیت

نمره انسانیت

  روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره انسانیت پرسیدند.در جواب گفت: اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم:۱ اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک میگذارم:۱۰ اگر پول هم داشته باشد یک صفر دیگرجلوی عدد ۱۰ میگذارم:۱۰۰ اگر دارای اصل و نسب هم باشدیک صفر دیگر جلوی عدد ۱۰۰ میگذارم:۱۰۰۰ ولی اگر زمانی عدد یک رفت(اخلاق).چیزی به جز صفر باقی نمی ماند:۰۰۰ و صفر هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد باز نشر : آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir ادامه مطلب »