خانه » بایگانی برچسب : مهره ی سیاه

بایگانی برچسب : مهره ی سیاه

۲- درمان کمردرد با یوگا

دیسک آسیب دیده زمانیکه ستون فقرات به علت درد بی حرکت شود، بافتهای نرم اطراف کوتاه شده و امکان تحرکاتی که یک ستون فقرات عادی به کمک دیسکهای سالم و اسفنجی دارد از بین می رود. چنانچه در منطقه ی بافتها کشش ایجاد کنیم رباطهای اطراف دیسکها هم می بایست کشیده شوند. هرگاه بخشی از ستون مهره ها سفت و خشک شود دیسک ها هم شروع به جمع شدن و از بین رفتن می کنند و به این ترتیب از قد بیمار کاسته می شود. این امر موجب تغییر شکل مفاصل می شود چون اینها همگی در مجارت یکدیگر قرار دارند. ممکن است مفاصل جمع شده و درد و ناراختتی بیشتری ایجاد کند و از آنجا که دیسکها ضخامت سابق را ندارند رباطهای اطراف کشیده می شوند و دیگر قادر نخواهند بود به درستی مفاصل را نگه دارند. به این ترتیب احتمال آسیب مفاصل بیشتر می شود. ماهیچه های بزرگ در دو سوی ستون فقرات هم از نگهداشتن تک تک مهره ها معذورند چراکه این وظیفه ی ماهیچه های داخلی است که هر مهره را به مهره ی مجاور متصل کنند. گرفتگی ماهیچه های بزرگ – که معمولا درد کمر از آنها شروع می شود – کارکرد ماهیچه های داخلی ... ادامه مطلب »