خانه » بایگانی برچسب : صبح با نشاط

بایگانی برچسب : صبح با نشاط

روز خودت را بساز

بنام حضرت دوست ۱-    پرده ها را کنار بزنید موقع خواب نیمی از پرده پنجره تان را جمع کنید. به این طریق نور طبیعی خورشید به مغزتان سیگنالهائی میفرستد که باعث ترشح ناگهانی آدنالین میشود. این تغییر هورمونی نشانه زمان بیداری برای بدنتان است. پیشنهاد میشود شب زمانی بخوابید که وقتی نور خورشید از پنجره تان داخل شد و بدن تان را بیدار کرد هفت ساعت خوابتان تکمیل شده باشد اگر این برنامه را ادامه دهید شما خواهید توانست بیشتر از زنگ ساعتتان روی ساعت بیولوژیک بدنتان حساب کنید. ۲-    ساعت را جلو بکشید. ساعتتان را ۱۵ دقیقه زودتر کوک کنید. به این طریق لازم نیست که از روی تختتان بپرید و روزتان را با عجله شروع کنید. میتوانید کمی دراز بکشید و به آرامی بلند شوید. به بدنتان کش و قوس دهید. در مورد اینکه چه کاری میخواهید انجام دهید فکر کنید. خودتان را ازنظر ذهنی همانند جسمتان برای شروع روز آماده کنید. همه دقایقی را که در تختتان قبل از بیدار شدن بقیه میگذرانید فقط به خودتان اختصاص دارد. ۳-    به بدنتان کش و قوس دهید. برای ۱۵ ثانیه بدن تان را تماماً کش وقوس دهید. این کار را حتی قبل از باز کردن چشمهایتان انجام دهید. از ... ادامه مطلب »