خانه » بایگانی برچسب : شبکه های تلویزیونی ماهواره ای امریکا

بایگانی برچسب : شبکه های تلویزیونی ماهواره ای امریکا

فواید شرکت در کلاس های یوگا

در سال های اخیر شرکت در کلاس های یوگا افزایش یافته. شرکت های بزرگی ارتباطات بی سیم چند ملیتی آمریکایی ، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای امریکا و کارخانه ها ارائه کلاس های یوگا را بخش ثابت خدمات خود برای کارمندانش قرارداده است . اما چه منافعی از شرکت در این کلاسها عاید کارمندان میشود؟ برگزاری کلاس یوگا در محل کار برای کارکنان، باعث سهل الحصول بودن یوگا شده و در نتیجه شرکت کردن در کلاس یوگا برای همگان راحتتر می شود. به نظر میرسد وقت استراحت یا صرف ناهار، زمانی مناسب برای تشکیل کلاسهای یوگاست ، زیرا نیاز به رانندگی مجدد برای شرکت در کلاس را که از حوصله کارمندان خارج است را ندارد. برگزاری کلاس یوگا در محل کار یک انتخاب مناسب و استاندارد از طرف کارفرمایان است که به کارمندان فرصت استفاده از این امتیاز را می دهد زیرا که کلاس در همان جا تشکیل می شود و این حس را برای کارفرمایان ایجاد می کند که ارزش برگزاری را داشته است.علاوه بر این، شرکت کردن همکاران دیگر به افزایش انگیزه ی فرد کمک میکند . پس ازگذراندن اولین کلاسها اکثریت کارمندان به کلاسها وابسته میشوند. این روش در واقع جایگزین نوشیدن قهوه ی غلیظ اسپرسو و ... ادامه مطلب »