خانه » بایگانی برچسب : شاگردان یوگا

بایگانی برچسب : شاگردان یوگا

۹-یوگا و درمان اسکیزوفرنی (قسمت آخر)

قسمت آخر جانت اسکات، استرالی یوگانیدرا باید در چهارچوب احساسات فیزیکی بدن محدود شود و تن آرامی و آگاهی را افزایش دهد. باید توجه داشت که یوگانیدرا تا حد تجسم و فعالیت ذهنی بیشتر پیش نرود. مربی باید نسبت به هرگونه حرکت یوگا آموز در کلاس آگاهی داشته باشد. هرگونه حرکت تکراری و یا جنبش چشمها زیر پلک نشانه ای از آنست که یوگا آموز در دنیای خود غرق شده است. مربی باید شاگردی را که با چشمهای باز خیره شده است، مورد توجه قرار دهد. در چنین شرایطی می توان با ایجاد تغییر در تن صدا، سرعت ادای کلمات و یا برگرداندن توجه شاگردان بر آگاهی خارجی، آنها را از فضای فکری و تخیلات خود بیرون آورد. تمرینات نامناسب برای مبتلایان به اسکیزوفرنی آنهایی هستند که از ماهیتی درونگرایانه برخوردارند. تمریناتی چون ورزش چشمها، آساناهای خم به جلو بدون انجام آساناهای قرینه خم به عقب، پرانایاما و پرانا ویدیا نمونه هایی از تمرینات درونگرا-مدار هستند. از انجام تمرینات تجسمی پرهیز شده و فراتر از حد توانایی یوگا آموزان نروید. در برنامه های آموزشی مدرسه یوگای بیهار در مونگر ترکیبی از کارما، هاتا و کریا یوگا برای مبتلایان به اسکیزوفرنی در نظر گرفته شده است. سوامی ساتیاناندا ساراسواتی در سال ... ادامه مطلب »