خانه » بایگانی برچسب : رها سازی آندورفین

بایگانی برچسب : رها سازی آندورفین

یوگای خنده

دکتر مادان کاتاریا ، پزشک هندی و ساکن در بمبئی، در سال ۱۹۹۵ بر آن شد تا به خود و دیگران کمک کند تا خنده را از قید و بند دلیل و برهان رهانده و استرس و فشارهای زندگی را با کمک خنده از جسم و ذهن و روان خویش بزدایند.مشکل بیشتر ما این است که نمی توانیم همیشه و در کنار همه کس شاد و خندان باشیم. شاید بسیاری از مردم فکر کنند اعضا باشگاه خنده ، تنها برای تفریح و سرگرمی می خندند اما اهداف متعالی فراوانی در این مسیر دنبال می شوند،مانند شریک کردن اعضا خانواده در این احساس رهایی و شادابی و تغییر در نگرش افراد در رفتاربا دیگران و داشتن منشی پر مهر و پراحساس در سفر زندگی .مبنای کار براین است که ما می دانیم بدن قادر به تشخیص خنده ی ساختگی از واقعی نیست و در هر دو مورد مواد شیمیایی شادی آفرین و ضد دردهای طبیعی در بدن ترشح می شوند. خنده های ساختگی به مرور و گاهی به سرعت تبدیل به خنده های طبیعی می شوند و نیز خنده خاصیت مسری بودن دارد و بسرعت بین افراد گروه منتشرمی شود . در باشگاه خنده بدون تکیه برشوخ طبعی (که خیلی ها ... ادامه مطلب »