خانه » بایگانی برچسب : دکتر حسابی

بایگانی برچسب : دکتر حسابی

جواب دکتر حسابی

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم . دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول …. ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند.   گرداورنده :آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir/ ادامه مطلب »