خانه » بایگانی برچسب : دلبستگی ها

بایگانی برچسب : دلبستگی ها

خودی را که می‌خواهید تغییر دهید

خورشید طلوع می‌کند و جشن می‌گیرد. آسمان در آغوش می‌کشد و جشن می‌گیرد. باد می‌وزد و جشن می‌گیرد. رودها جاری می‌شوند و جشن می‌گیرند. طاووس‌ها می‌رقصند و جشن می‌گیرند. درختان به بار می‌نشینند و جشن می‌گیرند. شکوفه‌ها می‌شکفند و جشن می‌گیرند. ما لبخند می‌زنیم و خدمت می‌کنیم. مکاشفه می‌کنیم و جشن می‌گیریم. ——————————- سکوت نیایشی در میان نفس‌هاست. سکوت عشق به وسعت بی‌نهایت است. سکوت فرزانگی واژه‌هاست. سکوت شفقت بی دلیل است. سکوت عمل بی عامل است. سکوت لبخندی است با تمام وجود. ——————————– فصل اول: خودی را که می‌خواهید تغییر دهید. احساسات وقتیکه تنها هستید، در جمع بودن جهالت است. به حس وحدت با جمع رسیدن نشانه‌ی فرزانگی است. تنها بودن در انبوه جمعیت،روشنفکری است.شناخت، زندگی روشنفکری را به ارمغان می‌آورد و شناخت مرگ شما را بی پروا و آگاه می‌سازد. عده‌ای می‌دانند هنگامی که در جمع هستند نیز چگونه جشن بگیرند. عده‌ای هم فقط در تنهایی و سکوت می‌توانند شادمان باشند. اما من پیشنهاد می‌کنم هر دو را انجام دهید. هم زمانی که در تنها هستید و هم زمانی که در جمع هستید، جشن بگیرید. ——————————— احساسات همچون آتش است. زندگی شما هم همچون آتش است. هر آنچه را که در آتش احساسات بگذارید خواهد سوخت. اگرلاستیکی را ... ادامه مطلب »