خانه » بایگانی برچسب : «خود را با فرکانس خدا تنظیم کنید»

بایگانی برچسب : «خود را با فرکانس خدا تنظیم کنید»

«خود را با فرکانس خدا تنظیم کنید»

بهترین روش برای پاک کردن ذهن و جسم، به نحو توأم و همزمان، استفاده از «صوت» است. فقط یکی از اسماء الهی را که دوست دارید، انتخاب نموده و به تکرار آن ادامه دهید. بگذارید بدنتان با آن فرکانس، ارتعاش داشته باشد. در ابتدا لازم است از درون بر روی آن ارتعاش تمرکز نمود. اما پس از مدتی، تمام سلول های بدن شما شروع به تکرار مانترا و دعا خواهند نمود. و بعد تمام وجودتان، ذهن، بدن و همه چیزتان بر روی طول موج آن ارتعاش، تمرکز خواهد یافت. آن کلمه الهی مانند امواج رادیویی عمل می کند… موسیقی کیهانی که از سر منزل الهی می آید مدام در همه جای کیهان در حال پخش است. بعضی ها رادیوی دل خود را با آن فرکانس درست تنظیم نمی کنند و از این رو امواج مزاحم دریافت می کنند. ارتباط درست، انسجام و اتحاد را به همراه می آورد. انسجام واقعی، تنها زمانی ممکن خواهد بود که شما تمامی شخصیت تان را با فرکانس خدا تنظیم کنید.   باز نشر :آکادمی یوگا مازندران    ادامه مطلب »