خانه » بایگانی برچسب : حرکات فیزیکی

بایگانی برچسب : حرکات فیزیکی

انجام دادن چه اندازه پرانایاما بیش از حد است؟

پرانا به معنای پایه و اساس حیات و یاما به معنای کنترل است.پرانایاما اتحاد این دو واژه بوده و یکی از بخش های اساسی یوگارا شامل شده و در برگیرنده روشهایی برای کنترل تنفس می باشد.به نظر غیر ممکن می اید که چیز به پایداری و بنیانی مانند تنفس مشکل ساز شود.به هر حال جالب است که بار دیگر به این نکته توجه کنیم که رعایت تعادل درانجام دادن هر چیزی خوب است و استفاده متعادل از تمرینات پرانایاما نیز در کلاسهای یوگا اهمیت دارد.در دنیای یوگا داستانهای کمی در خصوص اهمیت یادگیری پرانایاما از یک مربی کارآزموده وجود دارند.در این خصوص اخطارهایی از طرف افراد با پیام هایی از قبیل” این تمرین را در منزل انجام ندهید” وجود دارند. خنده دار به نظر می رسد که فکر کنیم” تنفس چگونه برای من خطر آفرین است”. به هر حال با وجود اینکه پرانایاما یک تمرین ایمن است، همیشه افرادی وجود دارند که که در آغاز انجام دادن تمرینات تازه بسیار مشتاقند و در آن افراط می کنند.تمرینات پرانایاما درست مانند تمرینات فیزیکی یوگا( آسانا ها) باید به آهستگی شروع شود. چندین مورد وجود دارند که باید هنگام گنجاندن تمرینات یوگا در کلاس یوگا باید در نظر بگیرید: علاقه فراگیران : ... ادامه مطلب »

۹-یوگا و درمان اسکیزوفرنی (قسمت آخر)

قسمت آخر جانت اسکات، استرالی یوگانیدرا باید در چهارچوب احساسات فیزیکی بدن محدود شود و تن آرامی و آگاهی را افزایش دهد. باید توجه داشت که یوگانیدرا تا حد تجسم و فعالیت ذهنی بیشتر پیش نرود. مربی باید نسبت به هرگونه حرکت یوگا آموز در کلاس آگاهی داشته باشد. هرگونه حرکت تکراری و یا جنبش چشمها زیر پلک نشانه ای از آنست که یوگا آموز در دنیای خود غرق شده است. مربی باید شاگردی را که با چشمهای باز خیره شده است، مورد توجه قرار دهد. در چنین شرایطی می توان با ایجاد تغییر در تن صدا، سرعت ادای کلمات و یا برگرداندن توجه شاگردان بر آگاهی خارجی، آنها را از فضای فکری و تخیلات خود بیرون آورد. تمرینات نامناسب برای مبتلایان به اسکیزوفرنی آنهایی هستند که از ماهیتی درونگرایانه برخوردارند. تمریناتی چون ورزش چشمها، آساناهای خم به جلو بدون انجام آساناهای قرینه خم به عقب، پرانایاما و پرانا ویدیا نمونه هایی از تمرینات درونگرا-مدار هستند. از انجام تمرینات تجسمی پرهیز شده و فراتر از حد توانایی یوگا آموزان نروید. در برنامه های آموزشی مدرسه یوگای بیهار در مونگر ترکیبی از کارما، هاتا و کریا یوگا برای مبتلایان به اسکیزوفرنی در نظر گرفته شده است. سوامی ساتیاناندا ساراسواتی در سال ... ادامه مطلب »