خانه » بایگانی برچسب : تیم ورزش کودکان

بایگانی برچسب : تیم ورزش کودکان

آموزش یوگا براى تیمهاى ورزشى کودکان

تنها۴٠ سال قبل مشاهده ی کودکانی که در محوطه هاى خالى به ورزشهایى از قبیل بیسبال، فوتبال آمریکایى و فوتبال مشغول بودن امری عادی به حساب می آمد . این ورزشهاى غیرسازمان یافته، رقابتى بودند اما هیچگونه نظارت یا مداخله بزرگسالان را به همراه نداشتند. چنین فضاهاى “عارى از بزرگسال” پیامدهاى مثبت و منفى خود را داشت. ما نیز مانند سایر کودکان آموخته بودیم که مسایل مابین خود را بدون داورى رقابت جویانه بزرگسالان حل و فصل کنیم. اما اوقاتى هم بود که مى توانستیم از وجود یک فرد خبره در امر سرپرستى بهره مند شویم. امروزه کودکان بیش از هر زمان دیگر درگیر ورزشهاى سازمان یافته هستند: به گزارش سى ان ان بطور تخمینى ۴١ میلیون کودک در آمریکا به ورزشهاى رقابتى مى پردازند. با تعمق بیشتر مشهود است که ورزشهاى سازمان یافته رقابتى جایگزین بازیهاى غیر سازمان یافته شده اند. اما آیا این امری منفى است؟ ورزشهاى تیمى منفعتهاى بسیارى دارد، از جمله افزودن فعالیت جسمانى در دورانی که کودکان استعداد چاقى مفرط دارند، آموزش فعالیتهاى گروهى، تشریک مساعى و بالا بردن اعتماد بنفس. اگرچه ” ورزش ها ی خیلی تخصصى” زود هنگام و تمرکز والدین بر روى یک فعالیت و محروم سازى از بقیه فعالیتها به امید ... ادامه مطلب »