خانه » بایگانی برچسب : ترازو قضاوت

بایگانی برچسب : ترازو قضاوت

مواظب قضاوت هایمان باشیم…

مجلس میهمانی بود… پیرمرد از جایش برخاست تا به بیرون برود… اما وقتی که بلند شد، عصای خویش را برعکس بر زمین نهاد… و چون عصا بر زمین بود، تعادل کامل نداشت… دیگران فکر کردند که او چون پیر شده، دیگر حواس خویش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را بر عکس بر زمین نهاده… به همین خاطر صاحبخانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود، به وی گفت: پس چرا عصایت را برعکس گرفته ایی ؟! پیرمرد آرام متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است ! می خواهم فرش خانه تان خاکی نشود… مواظب قضاوت هایمان باشیم… گرداورنده : آکادمی یوگا مازندران http://www.yogaacademy.ir ادامه مطلب »