خانه » بایگانی برچسب : تخلیه انرژی و احساسات منفی و مخرب

بایگانی برچسب : تخلیه انرژی و احساسات منفی و مخرب

فواید خنده و اثر خندیدن

۱-فواید خنده:خنده یک مکانیسم دفاعی و کنار آمدن با استرس، تحقیر، خجالتزدگی و درد است.     ۲-فواید خنده:خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن میگردد.     ۳-فواید خنده:خنده باعث کاهش استرس و تنش روانی میگردد.     ۴-فواید خنده:خنده باعث کاهش درد میگردد.     ۵-فواید خنده:خنده باعث افزایش روحیه فرد و احساس خوب نسبت به خود داشتن میگردد.     ۶-فواید خنده:خنده باعث بهبود کارکرد مغز میگردد. خنده باعث تحریک هر دو نیمکره مغز گردیده و در عملکرد آنها تعادل ایجاد میکند.     ۷- فواید خنده:خنده باعث ماساژ دادن ارگان های شکمی و بهبود کارکرد آنها، تقویت عضلاتی که ارگانهای شکمی را در جای خود نگه میدارند، و افزایش و بهبود عمل جذب و هضم میگردد.     ۸-فواید خنده:خنده باعث تقویت یادگیری و تمرکز میگردد.     ۹-فواید خنده:خنده باعث کاهش تنش عضلانی میگردد.     ۱۰-فواید خنده:خنده یک تمدد اعصاب و تکنیک تن آرامی رایگان و آسان است.     ۱۱-فواید خنده:هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزایش می یابد. اما بلافاصله پس از اتمام خنده فشار خون کاهش می یابد(کمتر از حد طبیعی)     ۱۲-فواید خنده:خنده باعث تغییر رفتار ما میشود. پس از خنده ما بیشتر صحبت کرده وتماس چشمی و ... ادامه مطلب »