خانه » بایگانی برچسب : بودن در لحظه

بایگانی برچسب : بودن در لحظه

یوگا و رها کردن گذشته

معلمین یوگا همواره به شاگردان خود یاد آوری می کنند که در لحظه حال زندگی کنند. بعنوان یک فراگیر، یاد میگیریم که توجه خود را به زمان حال معطوف کرده در حالیکه آینده با چرخش و گردش مقابل ما ظاهر میشود. با تمرکز در لحظه حال بودن احتمالاً آینده بصورت رویای خوش از راه میرسد. حالا، چگونه با گذشته خود کنار بیائیم؟ بسیاری از افراد بار تاسف و پشیمانی خود را از گذشته همه جا به دوش می کشند که این امر باعث می شود که آنان را به پایین کشیده و تمام نیروی بالقوه ی خود را که در این لحظه ی حال می توانند دارا باشند را از دست بدهند . زندگی کردن در گذشته همیشه از روی خود آگاهی صورت نمی گیرد، ولی تاثیر منفی که احساس می شود غیر قابل انکار است . درهر لحظه همواره هزاران گزینه مختلف وجود دارد. اگر در گذشته بنشینیم و برای تمام نیروی بالقوه انتخاب هایی که می توانستیم داشته باشیم رنج بکشیم، وحشت از انتخاب ضعیف و ناکارآمد ما را فلج میسازد. تردید و دودلی دائمی موجب انجام ندادن کار و بی عملی میشود و این روشی بسیار مضر برای زندگی کردن است. بالاخره، ما باید زندگی کنیم و ... ادامه مطلب »