خانه » بایگانی برچسب : اختلالات و ناهماهنگی های روحی و جسمی

بایگانی برچسب : اختلالات و ناهماهنگی های روحی و جسمی

فنگ شویی

عبارت فنگ شویی به صورت تحت اللفظی به معنای “باد و آب ” است. و مفهوم آن این است که هر آن چه در پیرامون ماست از انرژی فعال به وجود آمده است.حتی اشیای بی جان مانند صندلی، میز یا ساختمان دارای انرژی سیال هستند. فنگ شویی هنر و علم زندگی متعادل و هماهنگ بین انسان و طبیعت پیرامون اوست . هدف کلی فنگ شویی: ایجاد نظم – تعادل و هماهنگی در میان تمام ابعاد وجودی اعم از جسمی و روحی و روانی انسان و ارتباط محیطی وی با داخل و خارج است. مسلمآ برای همه ما اتفاق افتاده که به آپارتمانی وارد شویم و بلافاصله راحتی و گرمی محیط یک خانه را احساس کنیم.و باز بدون شک همه ما آپارتمان هایی را دیده ایم که بی دلیل ناراحت به نظر می رسند. چرا و چگونه یک خانه ای ساختمان می تواند چنین تاثیری مثبت یا منفی در ما داشته باشد؟ اگر ما قبول کنیم که طبق تعریف فیزیک کوانتوم هر چیزی در جهان شکلی از انرژی با فرکانس های گوناگون است که برخی را ما می توانیم ببینیم و برخی را نه،پس در آن صورت قبول خواهیم کرد که بعضی از این انرژی هایی که ما نمی بینیم مانند ... ادامه مطلب »