خانه » مقاله ها » مقاله های یوگا » ۹-آموزش یوگا به مبتلایان اسکولیوز (بخش آخر)
۹-آموزش یوگا به مبتلایان اسکولیوز (بخش آخر)

۹-آموزش یوگا به مبتلایان اسکولیوز (بخش آخر)

قسمت نهم

وضعیت های خم به جلو

خم به جلوها به فراگیران شما کمک می کند که تنشهای عمقی را در پشت و شانه ها آزاد کنند . هرچه مدت طولانی تری بتوانند در این وضعیت بمانند عمق بیشتری آزاد خواهد شد.

جانوسیرش آسانا( سربه زانو‫)‬

‬‬
از فراگیر بخواهید که در لبه بالشتک بنشیند با پاهای صاف و عضلات کفلها را از استخوان نشیمنگاهی بیرون بکشد ‫.‬ از او بخواهید زانوی راست را خم کند و پاشنه راست را نزدیک کشاله ران راست بیاورد. اجازه دهید زانو بطور کامل به پهلو بیاید . به او یاد دهید که از لگن به سمت جلو روی پای چپ خم شود. دراین خم به جلو او باید ستون مهره ها را بکشد و تیغه شانه را پایین بکشد و پشت قفسه سینه را بازکند. این وضعیت ، حرکت معکوس برای کسانی که در اثر اسکولیوز قوز کرده و ستون فقرات را گرد می کنند،‬ مفید است.‬‬‬‬
برای ایجاد یک قفسه سینه باز او باید کامل روی صندلی کشیده شود . شما همچنین می توانید یک کیسه شن را درسمت محدب مهره ها قرار دهید . اگر او می تواند بیشتر جلو بیاید یک بالشتک یا پتو را روی پای صاف او قرار دهید و بخواهید پیشانی را روی آن قرار دهد . این حرکت را باسمت مخالف تکرار کنید.

پاسچی موتان آسانا ( خم به جلو نشسته )‬

image
سایر خم به جلوهای نشسته می تواند با مدلهای مشابه به کمک صندلی ، کیسه شن و بالشتک تمرین شود.

شاواسانا ( وضعیت جسد ) با آگاهی از نفس
تن آرامی مسلما به بدن ، ذهن و روح اجازه می دهد تا فرآیند تمرین را دریافت کند خصوصا برای کسانی که از اسکولیوز رنج می برند، تن آرامی برای عضلات نگه دارنده ستون فقرات دشوار است . از فراگیران بخواهید به پشت روی زمین دراز بکشند. هر دوسمت بدن را بطور یکسان کشش بدهند. اگرپشتشان به علت اسکولیوز ناهمواراست یک دستمال یا حوله درسمت مقعر پشتشان قرار دهید . از آنها بخواهید که چشمانشان را ببندند و نفسهای عمیق بکشند. خصوصا روی باز شدن ستون فقرات و هر دوسمت قفسه سینه آگاه باشند . همچنین بخواهید آگاهی را در بدن حرکت دهند توجه کنند و رها کنند هرمنطقه ای که تحت فشار است . اجازه بدهید حداقل ۱۰ دقیقه دراین حالت بمانند.
درحالیکه بدن در شاواسانا وانهاده است ، ذهن نیز آرام می شود و تنفس صحیح واقع می شود.
درمان فقط در انجام فعالیتهای فیزیکی نیست بلکه شامل آگاهی عمیق ذهنی و روحی است . درمسیر زندگی، فراگیران ما با مشقتهای زیادی مواجه می شوند مانند تقعر ستون فقرات که می تواند در ابتدا به صورت یک معلولیت دردناک ظاهر شود. باکمک به آنها یاد می گیرید که چگونه برای درمان پشت آنها با آگاهی وحساسیت عمل کنید ‫.‬ ما همچنین می توانیم کمک کنیم تا یاد بگیرند با آگاهی می توانند پاسخگوی سایر آسیبهای احساسی، ذهنی و فیزیکی خود باشند‫.‬ ‬‬‬‬

ترجمه : مهدیس بابازاده
منبع: Teach yoga for scoliosis
Yogajournal.com

باز نشر : آکادمی یوگا مازندران

http://www.yogaacademy.ir

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*