خانه » مقاله ها » مقاله های یوگا » ۸-آموزش یوگا به مبتلایان اسکولیوز
۸-آموزش یوگا به مبتلایان اسکولیوز

۸-آموزش یوگا به مبتلایان اسکولیوز

قسمت هشتم

وضعیتهای خم به عقب

خم به عقبها جزو قویترین وضعیتهای هستند که تنش پشت را آزاد می کنند.
خم به عقب منفعل روی بالشتک ، فراگیران مبتلا به اسکولیوز ممکن است اسپاسم عضلات را بطور متناوب تجربه کنند. بنابراین اگرچه حرکات خم به عقب این اسپاسم را کاهش می دهد ولی باید از آنها بخواهید به آرامی خود را برای این وضعیت آماده کنند و فشار بیش از حد به خود نیاورند. باز شدن عضلات پشت باعث باز شدن قلب می شود. مانند شکوفه نیلوفر از داخل به خارج ، شروع با خم به عقب منفعل به این حالت کمک می کند. یک پتوی سفت یا بالشتک را به صورت استوانه قرار دهید و بخواهید از فراگیر به پشت روی آن دراز بکشد تا تیغه شانه اش روی رول استراحت کند. سرو شانه هایش در وضعیت راحت روی زمین باشد. از آنها بخواهید که پاهایشان را به سمت خارج بکشند تا به واسطه پاشنه هایشان از فشار وارده به پشت حمایت کنند و جناغ را بکشند.

image
از آنها بخواهید که چانه را به پایین بیاورند تا به سمت قفسه سینه و گردن کشیده شود. حالا از آنها بخواهید که بازوها را صاف بالای سر قرار داده و به آنها روی زمین استراحت بدهند. اگر ممکن است پیشنهاد کنید که بصورت یکنواخت نفس را در قفسه سینه بگسترانند و آنرا به طرفین قفسه سینه گسترش دهند. اگر آنها احساس کنند سمت محدب پشت به سمت رول بیشتر از سمت مقعر برآمده شده ، یک حوله دستی کوچک را درسمت معقر قرار دهید تا با پشت بالشتک بطور برابر در تماس باشد . آنها همچنین می تواند این خم به جلوی منفعل را روی لبه تخت انجام دهند.

شالاب آسانا – وضعیت ملخ

image
این خم به عقب برای اسکولیوز خیلی مهم است زیرا طول عضلات راست کننده ستون فقرات و هسترینگ پاها را افزایش می دهد . این افزایش طول تضمینی است برای حمایت ستون فقرات در همه وضعیتهای خم به عقب،از فراگیران بخواهید روی شکم دراز بکشند و بازوها را به سمت خارج در خط شانه باز کنند. با یک دم سر وبالای قفسه سینه را از زمین بالا بیاورند ، کفلها را محکم نگه دارند و رانها را با قدرت پایین نگه دارند. از آنها بخواهید که بازوها را به سمت خارج بکشند تا خط شانه ها بیرون ستون مهره ها کشیده شود، دستها را پایین سطح تیغه شانه نگه دارند. از آنها بخواهید با بازدم رها کنند . حرکت را ۳ تا ۵ بار تکرارکنند.

image
حالا از آنها بخواهید که با دستانشان با قدرت روی صندلی فشار بدهند و رانها را به پایین فشار دهند و ستون فقرات را بیشتر بکشند . بخواهید با بازدم رها کنند ۳ تا ۵ بار آنرا تکرار کنند. آنها همچنین می توانند این وضعیت را همراه با بلند کردن پاها به اندازه بازوها انجام دهند.
زمانیکه فراگیران پیشرفته تر می شوند ممکن است بخواهند د برای انجام دادن خم به عقبهای پیشترفته تر مانند دانور آسانا ( کمان )، اوشترآسانا (شتر) و اوردوا دانور آسانا ( بالا آوردن سروصورت درکمان ) ،تلاش بیشتری بکنند‫.‬‬‬

وضعیت های پیچ

پیچها برای اسکولیوز بسیار مهم هستند زیرا آنها به چرخش مجدد ستون فقرات کمک می کنند.
این احتیاط همیشه باید در نظر گرفته شود که ستون فقرات را قبل از پیچ به سمت بالا بکشند.
پیچ صندلی : از فراگیر بخواهید که روی صندلی بنشیند در حالیکه پهلوی راست به پشت صندلی چسبیده و دستهایش هر طرف پشت صندلی واقع شده از او بخواهید که پاهایش را محکم روی زمین قرار دهد . زانو و مچ در یک راستا . با هر دم ستون فقرات را بکشد و با بازدم بطور کامل از ناف بچرخند. در خلاف جهت لگن به دنده ها کشش دهند. دست راست را به سمت پشت صندلی فشار دهد تا پیچش بیشتری ایجاد کند و با انگشتان دست چپ پشت صندلی را بکشد. تیغه شانه ها را دور از ستون فقرات نگه دارد . از او بخواهید نفسش جاری باشد و در این مسیر بیشتر بپیچد . به او هر دوسمت را آموزش دهید ولی بخواهید در این سمت مدت زمان بیشتری بماند . با پیشرفت فراگیر ، او قادر خواهد بود برای اسکولیوز پیچهای مفیدتری مانند Blharadvajasana ،مریچ آسانا، آردها ‫ماستنیدرآسانا را انجام دهد ‬.‬

Blharadvajasana
image

ترجمه : مهدیس بابازاده
منبع: Teach yoga for scoliosis
Yogajournal.com

باز نشر : آکادمی یوگا مازندران

http://www.yogaacademy.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*