خانه » مقاله ها » مقاله های یوگا » آموزش یوگا براى تیمهاى ورزشى کودکان
آموزش یوگا براى تیمهاى ورزشى کودکان

آموزش یوگا براى تیمهاى ورزشى کودکان

تنها۴٠ سال قبل مشاهده ی کودکانی که در محوطه هاى خالى به ورزشهایى از قبیل بیسبال، فوتبال آمریکایى و فوتبال مشغول بودن امری عادی به حساب می آمد .
این ورزشهاى غیرسازمان یافته، رقابتى بودند اما هیچگونه نظارت یا مداخله بزرگسالان را به همراه نداشتند. چنین فضاهاى “عارى از بزرگسال” پیامدهاى مثبت و منفى خود را داشت. ما نیز مانند سایر کودکان آموخته بودیم که مسایل مابین خود را بدون داورى رقابت جویانه بزرگسالان حل و فصل کنیم. اما اوقاتى هم بود که مى توانستیم از وجود یک فرد خبره در امر سرپرستى بهره مند شویم.
امروزه کودکان بیش از هر زمان دیگر درگیر ورزشهاى سازمان یافته هستند: به گزارش سى ان ان بطور تخمینى ۴١ میلیون کودک در آمریکا به ورزشهاى رقابتى مى پردازند. با تعمق بیشتر مشهود است که ورزشهاى سازمان یافته رقابتى جایگزین بازیهاى غیر سازمان یافته شده اند. اما آیا این امری منفى است؟
ورزشهاى تیمى منفعتهاى بسیارى دارد، از جمله افزودن فعالیت جسمانى در دورانی که کودکان استعداد چاقى مفرط دارند، آموزش فعالیتهاى گروهى، تشریک مساعى و بالا بردن اعتماد بنفس.
اگرچه ” ورزش ها ی خیلی تخصصى” زود هنگام و تمرکز والدین بر روى یک فعالیت و محروم سازى از بقیه فعالیتها به امید دستیابى به کمک هزینه تحصیلى و رسیدن به مقام قهرمانى حرفه اى نیز به نوبه خود معضل بزرگى است. اینگونه فعالیتهاى ورزشى تمرکز یافته، کودکان را بیش از حد خسته می کند و حتى منجر به آسیبهاى ناشى از ورزش در آنها مى شود که در نهایت مى تواند باعث تجربه اى منفى براى کودکان باشد. آموزش یوگا به تیمهاى ورزشى کودکان مى تواند فرصتى مغتنم براى ایجاد کردن تنوع در جلسات تمرینى آنها و همچنین کمکى در امر پیشگیرى از صدمات ناشى از ورزش در آنها باشد.
آموزش یوگا به تیمهاى ورزشى کودکان مى تواند کمک شایانى به افزایش تمرکز و چابکى در آنها باشد و از جایى که این حرکات بصورت گروهى انجام مى گیرد تمریناتى بسیار عالى براى ” سازماندهى گروهى” مى باشند. یوگا ورزشى غیر رقابتى است از اینرو اعضاى گروه همچنان که حرکات کششى انجام مى دهند با یکدیگر همکارى و تشریک مساعى نیز مى کنند.
آساناها موجب تقویت عضلاتى مى شوند که در حین بازى تیمى مورد استفاده قرار مى گیرند و در نهایت این تمرینات مى تواند به یکپارچگى و انسجام عضلات و افزایش استقامت درونى بیانجامد که براى همه ورزشها سودمند است. تمرینات یوگا همه اعضاى گروه را در بر مى گیرد، یعنى هیچ عضو نشسته بر “نیمکت ذخیره اى” در حین تمرین ندارد.
تعدادى از وضعیتهاى یوگا را مى توان بعنوان حرکات گرمابخش و خنک کننده بدن، قبل و بعد از ورزش استفاده نمود. همچنین با آموزش تنفسهاى یوگائى مى توان به آرامش و تمرکز کودکان کمک کرد که فرصت مناسبى براى مربى و والدین پیش خواهد آورد تا بتوانند در خصوص تدابیر و اهداف تیم صحبت کنند.
در ضمن فراگیرى مهارتهاى تن آرامى مى تواند براى مواقعى که کودکان در حین بازى عصبانى و ناراحت مى شوند بسیار مؤثر باشد. در اینگونه مواقع مى توان به آنها یادآور شد که به “نفسهاى خود توجه کنند” و عصبانیت خود را پس بزنند. بطور کلی هیچ وضعیت یا سبک خاصى از یوگا وراى قابلیت انطباق پذیرى کودکان بواسطه انجام دادن تمرینات یوگا وجود ندارد که به تیمهاى ورزشى توصیه گردد.
و در نهایت با کوتاه و لذت بخش نگهداشتن تمرینات یوگا مى توان توجه کودکان را متمرکز نگه داشت و بدینوسیله آنها مى آموزند که به شیوه متناسب با بدن خود تمرینات را انجام دهند. برخى از موسساتى که کلاسهاى یوگاى کودکان ارائه مى دهند، کلاسى مجانى به یک گروه ورزشى اختصاص داده اند تا تأثیرات تمرینات یوگا را در ایجاد عادات سالم در زندگى بزرگسالى این کودکان، نشان دهند.

برگردان توسط : ناهید مهرکیش

از سری مقالات سایت یوگای علمی نوا

باز نشر : آکادمی یوگا مازندران

 

http://www.yogaacademy.ir/

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*